Sunday, September 28, 2008

Smile Doesn't Mean i m Happy


Laughing faces don't mean that there's absence of sorrow, but it means that they have the abiltiy to deal with them

1 comment:

Neetu Heer said...

haan hota hai essa bhi ...ke app khush ho kar bhi khush nahi hote..kabhi kabhi jab lagta hai ke sabi khush hai to bas unka saath dene ke liye pretend karna padta hai ke ..yes I'm happy..!!...kyu life itne imtehaan leti hai..!!...I'm confused..!!